تصادف شدید سراتو و پژو در زنجان/ چند نفر مصدوم شدند؟