یکی از گزینه‌های هدایت بایرن مونیخ با اشتوتگارت تمدید کرد