تکلیف حضور احمد نوراللهی و افشین قطبی در تیم ملی مشخص شد؟