مقایسه جالب جاده سازی زمان پهلوی و حالا توسط رئیس پلیس سابق راهور تهران