قلعه نویی نظر آخرش را درباره افشین قطبی و احمد نوراللهی گفت + جزئیات