اعلام جزئیات اجرای طرح عید تا عید / ۱۰۰ هزار کارت اعتباری 20 میلیونی توزیع می شود