سردار کارگر: به تعداد شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان می‌توان کتاب نوشت