واکنش علی دایی به قهرمانی هادی چوپان/ دیدم به آرنولد چه گفت