برگزاری اردوی عیدانه تیم ملی کشتی فرنگی در مازندران