آمریکا و کره‌جنوبی علیه همسایه مانور نظامی برگزار می‌کنند