تحلیل کارشناس سیاست خارجی درباره نظم جدید خاورمیانه پس از جنگ غزه/ با آمدن ترامپ مکانیسم ماشه علیه ایران فعال می‌شود