پرداخت تسهیلات 200 هزار میلیاردی به کشاورزان/ پلتفرم جدید برای فروش محصولات کشاورزی عملیاتی شد