ارائه لایحه‌ای توسط قانون گذاران آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی دولت