انتقاد رییس‌جمهور قبرس از نفاق کشورهای ابرقدرت در قبال جنگ غزه