ویدئوی پربازدید از یک جوان اهل لیبی درباره کالاهای اسرائیلی