ادامه درخشش احمد نوراللهی با گلزنی در شهرآورد ابوظبی