مقصد جدید قایدی مشخص شد/ مهاجم اتحادکلبا در مسیر ستاره سابق پرسپولیس