جزیره‌ای که برای ساکنین آن مثل جهنم است! / مورد توجه گردشگران قرار گرفته است