ویدیو| خلاصه بازی لاتزیو ۰ – میلان ۱/ بیانکوچلستی ۸ نفره سرانجام تسلیم شد