منتخب مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی مشخص شد