دیدار رئیس جمهور ترکیه و رهبر ملی ترکمنستان در آنتالیا