عکسی از مهمان‌ متفاوت حسینیه امام خمینی در لحظه رأی دادن رهبر انقلاب