سهم 200 هزار بشکه‌ای شرکت‌های روسیه در افزایش تولید نفت ایران