کشورهای اروپایی به دنبال بازگشایی سفارت‌هایشان در کره‌شمالی