رییس پلیس راهور تهران وارد میدان شد / سرکشی به خیابان های شمالی تهران برای روان سازی بار ترافیکی + فیلم وعکس