ادعای گالانت: در صورت آتش بس موقت در غزه شدت جنگ را علیه حزب الله شدت می‌دهیم