اگر استقلال ۱۷ میلیارد پول رضایتنامه بدهد، به خودم چیزی نمی‌رسد/ اولین خرید تابستانی استقلال مشخص شد