شهر خبر

اولین تصاویر از دو ترویست ضد شیعه که دستگیر شدند

تصاویری از ملا ابرار و اکرم لاهوری دو عضو گروه تروریستی ضدشیعه سپاه صحابه که دستگیر شدند منتشر شده است.

بازداشت  / دستگیری

به گزارش همشهری آنلاین ملا ابرار و اکرم لاهوری هر دو دوره‌های ویژه آموزشی ساخت بمب و عملیات تروریستی را طی کرده بودند.

اولین تصاویر از دو ترویست ضد شیعه که دستگیر شدند
اکرم لاهوری
اولین تصاویر از دو ترویست ضد شیعه که دستگیر شدند
ملاابرار و