عکس| علی دایی کنار اسطوره موسیقی؛ قاب سنگین‌ شهریار!