خطیر پیام ارسال کرد/ درخواست مدیرعامل استقلال قبل از بازی حساس!