تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه در آستانه سالگرد جنگ اوکراین