عکس| عیسی منفجر شد/ واکنش معنادار آل‌کثیر به بازگشت رویایی به پرسپولیس