رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر گروسی به ایران در ماه اسفند بعید است