نتایج مرگ‌بار مشکلی بزرگ؛ تهرانی‌ها چند روز هوای آلوده تنفس کردند؟