چرا آمار بیماری کودکان افزایش یافته؟ | سندروم کاوازاکی خطرناک نیست | خانواده‌ها تزریق واکسن پنوموکوک را جدی بگیرند