راز افشا شده قایدی؛ چرا بدن باشو برابر سوریه خالی کرد؟/ چطور پزشکان نتوانستند لژیونر ملی‌پوش را برگردانند؟