دلایل استقلال برای قانونی بودن قرارداد با اسپانسر معروف