گاف جدید رییس‌جمهور آمریکا/ بایدن اوکراین را با ناتو اشتباه گرفت