قیمت جدید مغز گردو مشخص شد/ آخرین قیمت پسته در بازار