مرگ راننده دنا در برخورد با گاردریل در آزادگان تهران + عکس