جشنواره موسیقی فجر / مضراب های آخرین بازمانده نسل طلایی موسیقی ایران