عکس‌| کلینزمن اخراج شد؛ واکنش جالب مرد آلمانی به جدایی از کره‌جنوبی