خرید یک لپ تاپ معمولی چقدر پول می خواهد؟ / با زیر ۱۰ میلیون می شود رایانه خرید؟