جشنواره فیلم فجر امسال، بی رونق ترین جشنواره در سالهای اخیر بود