سازمان انرژی اتمی تکذیب کرد/ آلودگی پرتوی در شورابه‌های کارخانه ید وجود ندارد