عراق به برنامه کاهش تولید نفت اوپک پلاس ادامه می‌دهد