شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#شورای عالی

همایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوب

حسین ظهروند

همایش اقتصاد دریامحور ایران با حضور میهمانان خارجی و حجت عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی،مسعود پل‌مه دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته،علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر ، سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه‌آهن و سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه‌آهن در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

همایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبمسعود پلمه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایرانهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبعلی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبحجت عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادیسیدمیعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهنسیدمیعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهنهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبحجت عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادیعلی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه‌آهن و علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیعلی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوبهمایش اقتصاد دریا محور کریدور شمال-جنوب