شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#طالبان

تصاویی از تمرینات زمستانی نیروهای ویژه‌ پلیس طالبان با تجهیزات و تسلیحات بروز غربی سوژه شد.

نیروهای ویژه‌ پلیس طالبان نیروهای ویژه‌ پلیس طالبان نیروهای ویژه‌ پلیس طالبان