شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جشنواره فیلم فجر#اصفهان#فلسطین

چهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

مرتضی صالحی

چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر و چهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان ۱۶تا ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سینماهای ساحل،سپاهان و فلسطین برگزار شد

چهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهانچهاردهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان