شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جلوگیری

دلایل ترک پاشنه پا و جلوگیری ازآن + اینفوگرافی | اختصاصی

دلایل ترک پاشنه پا و جلوگیری ازآن + اینفوگرافی | اختصاصی

پوست خشک معمولا باعث ترک پاشنه پا می‌شود. هنگامی که وزن و فشار به پد چربی زیر پاشنه پا وارد می‌کند، پوست به سمت طرفین منبسط می‌گردد. اگر پوست فاقد رطوبت باشد، سفت شده و در نتیجه کشش کمتر، مستعد ترک خوردن می‌شود.